Chính Sách Hoàn/Hủy

Chính Sách Hoàn/Hủy

– Nếu khách hàng tự ý hủy hợp đồng mà không được sự chấp thuận của webmotcham.com, thì khách hàng phải chịu mất toàn bộ số tiền đã thanh toán. Trừ trường hợp do lỗi của webmotcham.

– Nếu webmotcham.com tự ý hủy hợp đồng mà không được sự chấp thuận của khách hàng, thì webmotcham.com phải hoàn lại toàn bộ số tiền đã nhận của khách hàng cộng với lãi suất tiết kiệm theo ngân hàng Vietcombank niêm yết tại thời điểm đó tương ứng với số tiền khách hàng đã thanh toán cho webmotcham.com

-Webmotcham.com sẽ có quyền hủy hợp đồng, nếu khách hàng thanh toán cước phí dịch vụ chậm và gây ảnh
hưởng đến các dịch vụ mà webmotcham.com đang cung cấp.

– Webmotcham.com có quyền hủy hợp đồng nếu khách hàng cố tình, cố ý gây mất thời gian về việc kiểm
tra website, số lần gửi yêu cầu chỉnh sửa vượt quá 3 lần, thanh toán không đúng thời gian.

Hãy để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay !

Chuyên gia của chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho bạn miễn phí. Về các dịch vụ và giải đáp các thắc mắc của bạn !

Yêu Cầu Gọi Lại